Afmelden voor een manageles dient minimaal 24 uur voor het plaatsvinden van uw les te geschieden. Door middel van het invullen van onderstaande gegevens kunt u een geplande les afmelden.

Let op! Een les NIET minimaal 24 uur van tevoren afgemeld wordt altijd doorberekend (ongeacht de reden van afmelding).

U ontvangt direct na het versturen van de afmelding een bevestigings e-mail van ons. Het tijdstip waarop deze bevestingingsmail aan u is verzonden is het tijdstip waarop u daadwerkelijk voor de les bent afgemeld.