Afmelden voor geplande manegeles

Jammer dat u niet kunt deelnemen aan uw geplande manegeles!

Afmelden van uw manageles dient minimaal 24 uur voor het plaatsvinden van uw les te geschieden. Door middel van het invullen en insturen van onderstaande gegevens kunt u een geplande les afmelden.

 

Let op! Een les NIET minimaal 24 uur van tevoren afgemeld wordt altijd doorberekend (ongeacht de reden van afmelding).

 

U ontvangt direct na het versturen van de afmelding een bevestigings e-mail van ons. Het tijdstip waarop deze bevestingingsmail aan u is verzonden is het tijdstip waarop u daadwerkelijk voor de les bent afgemeld.